LIPPIES

Để cổ vũ cho tinh thần “mua đồ rẻ thì sẽ được mua nhiều” hôm nay tớ cũng bắt chước người ta swatch son.