Đọc thêm

Hydrosol

Bài trườc tớ đã giới thiệu cách làm, bài này tớ sẽ đi sâu hơn vào công dụng của từng loại thảo mộc nhé. Để làm hydrosol bạn có thể dùng thảo mộc khô hay […]