REPAIR – PART I

Lớp biểu bì cần khoảng 30 ngày để phục hồi sau tổn thương. Với routine phục hồi da sẽ tiến … Thêm

AGING GRACEFULLY

Tạm dịch: già trong tự trọng Thảo: P ạ, sáng nay t với X ngồi nói về nỗi sợ. Rằng … Thêm

DATE-READY ALWAYS

Hôm trước tớ đi Hòn Ông – một hòn đảo xinh đẹp vắng lặng ở gần Nha Trang nơi mà … Thêm