COMEDOGENICITY

The ultimate question of Life, the Universe and Everything… Hay câu chuyện làm sao biết sản phẩm này có gây … Thêm

8 glass of water a day

…và da mình sẽ đẹp lung linh. Tớ đã nghe câu này từ những năm teen teen, đến giờ vẫn … Thêm