COMEDOGENICITY

The ultimate question of Life, the Universe and Everything… Hay câu chuyện làm sao biết sản phẩm này có gây … Thêm

Honey, honey

Honey honey, how you thrill me, ah-hah, honey honey Honey honey, nearly kill me, ah-hah, honey honey I’d heard about … Thêm

The good wine

Ngày xưa còn bé DIY là lấy rượu vang bôi vào mặt vì báo nói rượu vang là bí quyết … Thêm

SMOOTH AS SILK

She moves like she don’t care Smooth as silk, cool as air Ooh, it makes you wanna cry She doesn’t … Thêm

Understanding Oils

Dầu mà tớ nói ở đây là dầu thực vật, có được nhờ ép các thể loại hạt, quả chứ … Thêm

Oils of the world

Tớ ko thích dầu. Da tớ đã thừa dầu rồi còn thêm chi nữa. Nhiều năm trước, khi còn trẻ … Thêm