COMEDOGENICITY

The ultimate question of Life, the Universe and Everything… Hay câu chuyện làm sao biết sản phẩm này có gây … Thêm

Understanding Oils

Dầu mà tớ nói ở đây là dầu thực vật, có được nhờ ép các thể loại hạt, quả chứ … Thêm

Oils of the world

Tớ ko thích dầu. Da tớ đã thừa dầu rồi còn thêm chi nữa. Nhiều năm trước, khi còn trẻ … Thêm

The second best

Nếu cả đời này bạn chỉ có thể mua 2 thứ kem cho mặt. 1 thứ nên là kem chống … Thêm