GELATIN

Gelatin saved my hair. Tóc xơ xác của tớ giờ đã biết điều hơn. Đã có thể vuốt. Dưới ánh … Thêm

penny lane

Không phải bài hát mà là nhân vật. Nhân vật chôm tên bài hát rồi nổi hơn cả bài hát. … Thêm

Coconut oil for hair

Một nghiên cứu đình đám từ năm 2003 so sánh khả năng ngăn ngừa hư tổn tóc của dầu khoáng … Thêm

Red Head Woman

“… Well brunettes are fine man And blondes are fun But when it comes to getting a dirty job done … Thêm