LASER

Đây là bài tớ muốn viết lâu rồi nhưng giờ mới được viết. Khi mà Adele hát: “They say that … Thêm

NiaNag

Bạn đọc blog hẳn đã biết tớ mê Niacinamide – rẻ, dễ tìm lại dễ xài, ai cũng hợp mà … Thêm

PIH – erase

Cách dễ nhất và nhanh nhất: xài app 360 hoặc concealer khi đi ra đường rồi tự kỉ ám thị … Thêm

PIH – prevention

Mụn lì một thì tàn dư nó để lại lì mười. Sẹo nằm đó đến ngàn đời còn thâm thì … Thêm

The last resort

Isotretinoin là một trong những loại thuốc tai tiếng nhất trần đời với vô số tác dụng phụ: nhẹ thì … Thêm