REPAIR – PART II

Viết nốt chứ tuần sau đi học lại rùi 🙂 Bạn nhớ bài trước tớ nói kem dưỡng ẩm bình … Thêm

LASER – POST CARE

Ngày đầu của tuổi mới tớ quyết định làm người lớn có trách nhiệm nên ngồi viết bài đã nợ … Thêm

LASER

Đây là bài tớ muốn viết lâu rồi nhưng giờ mới được viết. Khi mà Adele hát: “They say that … Thêm