FESTIVE SEASON

Hay câu chuyện Làm sao party thâu đêm mà sáng hôm sau ko bị xấu. Mùa lễ hội bạn chẳng … Thêm

Winter routine

Phần mà bạn quan tâm nhất nè. Có hai trường phái khác nhau giúp bạn đối phó với thời tiết … Thêm

SCAR TISSUE

Phân loại sẹo lõm: Có 3 loại hen: sẹo lõm chân đá nhọn (icepick scar) chiếm 60-70%, sẹo lõm chân … Thêm

Scarface

Trên đời này có 2 loại sẹo mụn: lồi với lõm. Thiếu collagen hay thừa collagen. 80% sẹo mụn là … Thêm