Beach ready series – The nail

Vì mình phải “đợp” từ tóc cho tới móng chân và đi biển là fun time để mình thử các thể loại màu sắc chói lóa. Mục tiêu là làm sao chói hơn cả mặt trời!!!!!

Nhưng với tớ thì nothing beats true red:

Advertisements