ZO MEDICAL SYSTEM – P2

Chào bạn, tớ đã đi chơi về rồi đây. Những ngày qua có nhiều bạn nhắn tin hỏi chừng nào…

ZO MEDICAL SYSTEM – P1

Mở WP ra bị bắt đăng nhập lại là biết đã lâu tớ ko bén mảng chốn này. Post nhảm…

2019 RESOLUTIONS

Tới hẹn lại lên, đầu năm tớ lại ngồi viết ra những lời hứa mình ko thực hiện được và tặng bạn mấy bài hát sến nhảm chỉ mình tớ nghe.

LỜI HỨA ĐẦU NĂM CỦA BẠN LÀ GÌ?